Imprint

02871 236800
info@kleinsman.de

Sprechzeiten
Montag bis Freitag
7:30 bis 17:30 Uhr

Informatie volgens §5 van de Duitse telecommunicatiewet (TMG)

Kleinsman Varzideh MVZ GmbH
Casinowall 1-3
46399 Bocholt
http://www.kleinsman.de
info@kleinsman.de

Bedrijfsleider: Dr. Jörn Thiemer

Arrondissementsrechtbank Coesfeld
HRB 16973

Bevoegde orde:

Zahnärztekammer Westfalen-Lippe
Auf der Horst 29
48147 Münster
www.zahnaerzte-wl.de

Bevoegde toezichthoudende autoriteit:
Kassenzahnärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe
Auf der Horst 25
48147 Münster
www.kzvwl.de

De grondslagen van de wetgeving inzake beroepen voor deze website vormen:

”Gebührenordnung für Zahnärzte” (Verordening inzake de vergoedingen voor tandartsen) – GOZ 2012 (https://www.bzaek.de/goz/gebuehrenordnung-fuer-zahnaerzte-goz.html)
”Heilberufsgesetz” (wet inzake medische beroepen) (https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/fileadmin//user_upload/Downloads/Rechtsvorschriften/Heilberufsgesetz_HeilBerG.pdf)
”Berufsordnung für Zahnärzte” (regeling van beroepen voor tandartsen) (https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/fileadmin//user_upload/Downloads/Rechtsvorschriften/Berufsordnung_der_ZAEK_Nordrhein.pdf)
”Heilberufsgesetz” (wet inzake medische beroepen) (https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/fileadmin//user_upload/Downloads/Rechtsvorschriften/Zahnheilkundegesetz.pdf)

Leden van de Orde van Tandartsen en KZV Westfalen-Lippe.

Beroepstitel:
drs. Albertus Kleinsman: Tandarts (verleend in Nederland)
drs. Richard Kleinsman: Tandarts (verleend in Nederland)
Verdere Tandartsen: Tandarts (verleend in de Bondsrepubliek Duitsland -NRW)

Verantwoordelijken voor de veiligheid van medische hulpmiddelen:
Birgit Hörster
BTW-nr. volgens §27a van de omzetbelastingwet: DE314080738

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Aansprakelijkheid voor de inhoud
De inhoud van onze pagina's wordt met de grootste nauwkeurigheid opgesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij op grond van de algemene wetgeving volgens § 7 par. 1 van de TMG verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina's. Volgens §§ 8 tot en met 10 van de TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om de doorgestuurde of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die op een onwettige activiteit duiden. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter pas mogelijk vanaf het moment dat men op de hoogte is van een concrete overtreding van de wet. Zodra wij van dergelijke wettelijke overtredingen op de hoogte zijn, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, maar op de inhoud ervan hebben wij geen invloed. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud ook niet aansprakelijk worden gesteld. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van de linkplaatsing gecontroleerd op mogelijke juridische inbreuken. Op het moment van de linkplaatsing kon geen onwettige inhoud worden vastgesteld. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's kan echter niet worden verwacht zonder concreet bewijs van een wetsovertreding. Bij kennisname van juridische overtredingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen. De door de beheerder gecreëerde inhoud en werken op deze pagina's zijn onderworpen aan de Duitse wetgeving inzake auteursrecht. Voor de vermenigvuldiging, verwerking, verspreiding en elke vorm van commercialisering buiten de reikwijdte van het auteursrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of opsteller vereist. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Als de inhoud van deze site niet door de beheerder is opgesteld, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig gekenmerkt. Als u toch een inbreuk op het auteursrecht vaststelt, informeer ons dan a.u.b. hierover. Zodra wij van inbreuken op de hoogte zijn, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Gegevensbescherming
Als deze website wordt bezocht, kan informatie (datum, tijd, opgeroepen pagina) over de toegang worden opgeslagen op de server. Er worden geen persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadres) opgeslagen. Als persoonlijke gegevens worden verzameld, gebeurt dit alleen, indien mogelijk, met voorafgaande toestemming van de gebruiker van de website. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. De aanbieder wijst erop dat de overdracht van gegevens via het internet (bijv. via e-mail) veiligheidslacunes vertoont en dat een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden niet kan worden gegarandeerd. De aanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door dergelijke veiligheidslacunes. Het gebruik van contactgegevens door derden voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Tenzij de aanbieder vooraf zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven. De aanbieder behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde verzending van reclamemateriaal, bijv. via spamberichten.

 

Imprint Privacybeleid  Algemene voorwaarde Sitemap
Kleinsman Varzideh MVZ GmbH  •  Casinowall 1-3  •  46399 Bocholt  •  T +49 2871 236800