Privacybeleid

02871 236800
info@kleinsman.de

Sprechzeiten
Montag bis Freitag
7:30 bis 17:30 Uhr

1.Gegevensbescherming volgens de AVG in een oogopslag

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en houden ons strikt aan de regels van de desbetreffende bepalingen van de algemene Duitse wet op de gegevensbescherming (ABDSG) (AVG) en de wet op de bescherming van telediensten (TDDSG). Persoonlijke gegevens worden op deze website slechts verzameld voor zover ze technisch nodig zijn. De verzamelde gegevens worden zeker niet verkocht of om andere redenen aan derden doorgegeven. De volgende verklaring geeft u een overzicht van hoe wij deze bescherming garanderen en welke gegevens voor welk doel worden verzameld.

Hoe verzamelen we gegevens?

Uw gegevens kunnen worden verzameld als u ze ons meedeelt. Hierbij kan het gaan om een gegevensoverdracht via het contactformulier.
Van geval tot geval kunnen dat de volgende gegevens zijn:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Andere informatie die u in het berichtenveld invoert

Andere gegevens worden automatisch verzameld, zodra u onze website bezoekt. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina wordt opgeroepen).

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarheid van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruiksgedrag.
Alle gegevens die u onze via het contactformulier meedeelt, worden gebruikt om uw aanvraag te behandelen. Het is de taak van onze tandartsenpraktijk om tandheelkundige behandelingen te verlenen. In het kader van deze dienstverlening moet u de persoonlijke informatie verstrekken die nodig is om de behandelingsrelatie motiveren, uit te voeren en te beëindigen en om de daarmee verbonden contractuele verplichtingen na te komen.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt tegenover onze tandartspraktijk de volgende rechten volgens art. 15 tot 22 DSGVO (AVG):

 • Recht van toegang, rectificatie, annulering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van gegevens
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen waar legitieme belangen van de verantwoordelijke of van een derde (artikel 6, lid 1 lit. I. van de AVG) aan de grondslag liggen

Op grond van art. 77 van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is. Het adres van de bevoegde toezichthoudende instantie voor onze onderneming luidt:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (Deelstaatverantwoordelijke voor gegevensbescherming en informatievrijheid van Noordrijn-Westfalen)
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefoon: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

2.Algemene instructies en verplichte informatie

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. De bestaande privacyverklaring licht toe welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ze licht ook toe hoe en voor welk doeleinde dat gebeurt.

We wijzen er u op dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige gegevensbescherming tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Annulering van uw toestemming voor gegevensverwerking

Vele gegevensverwerkingsprocessen zijn slechts mogelijk mits uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een al gegeven toestemming op elk moment annuleren. Daarvoor volstaat een vormeloze mededeling per e-mail naar ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de annulering wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de annulering.

Recht op bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de gegevensbescherming heeft de betrokkene recht op bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming is de Duitse deelstaatfunctionaris voor gegevensbescherming waar onze onderneming is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens kunnen worden bekomen via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij met uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon vraagt, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

Inlichtingen, blokkering, verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger van de gegevens en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres in dit verband en voor andere vragen over het thema persoonlijke gegevens.

Houd er rekening mee dat wij niet onmiddellijk op vraag gegevens kunnen verwijderen die onderworpen zijn aan wettelijke vereisten, bijvoorbeeld van de modelberoepsvoorschriften voor tandartsen. We zijn verplicht om deze gegevens 10 jaar lang te archiveren alvorens ze kunnen worden vernietigd. Voor het verstrijken van deze verplichte bewaarverplichting kunt u slechts een aanvraag indienen voor een beperking van de gegevensverwerking, die alleen geldt vanaf de datum van de aanvraag.

3.Externe dienstverleners

Hierbij informeren wij u overeenkomstig art. 13 lid 1 lit. e), art. 28 van de DSGVO (AVG) over de gespecialiseerde dienstverleners die als contractverwerkers betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bestelgegevensovereenkomst

 

Altrogge
FIBU-doc
KPMG
PA-Konzepte
Sikomed GmbH
Sirona Dentsply
synMedico
Studio Kleinsman - Chantal Wurster
Health AG
Datev
Rhenus Data Office GmbH
Van der Ven
Solutio
Reygers Systemhaus
Mittwald CM Service
LocaNet oHG
TKD Solutions GmbH

 

Overdracht van functies

1. Belastingadviseur
2. Bedrijfsarts ASZ Bocholt
3. Creditreform (Incasso)
4. Extern labo
5. Advocaat

Remote toegang

1. Firma Datext
2. Firma Solutio

 

4.Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

We hebben voor onze praktijk een functionaris voor gegevensbescherming aangeduid. U bereikt onze functionaris voor gegevensbescherming bij:

kraussfirmengruppe GmbH & Co. KG

Streitheimer Str. 22
D-86477 Adelsried
Fon: +49.82 94.511 48 0
Fax: +49.82 94.511 48 29
E-Mail: info@kraussfirmengruppe.de
USt.-IdNr.: DE297850533
Amtsgericht – Registergericht: Augsburg, HRA 18362

5.Gegevensverzameling op onze website

Gebruik van het contactformulier

Als u ons een bericht (aanvraag/ondersteuning) via het contactformulier stuurt, verzamelen, bewaren en verwerken wij uw gegevens alleen voor zover dit nodig is voor de verwerking van uw aanvragen en voor de correspondentie met u. Wij behandelen uw gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming en nemen over het algemeen de grootst mogelijke voorzorgsmaatregelen voor hun veiligheid. Onze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om uw verzoeken die u ons als websitebeheerder stuurt, te beschermen. U kunt deze gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat https:// zich aan het begin van het adres in uw adresregel van de browser en aan het slotjessymbool in uw browserregel bevindt. Als SSL- of TLS-codering wordt gebruikt, kunnen de gegevens die u verzendt niet door derden worden gelezen.

Server-logbestanden

We verzamelen en slaan automatisch informatie op in de server-logbestanden die uw browser aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • Browsertype/-versie
 • gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL (de voorheen bezochte website)
 • Hostnaam van de computer die toegang krijgt (UP adres)
 • Uur van de serveraanvraag.

Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen en de gegevens worden na statistische evaluatie automatisch verwijderd.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer of een andere terminal worden opgeslagen. Het gebruik van cookies helpt ons om uw gebruik van de website te analyseren, de aangeboden diensten en producten, de veiligheid te verbeteren en fraude te voorkomen. We onderscheiden verschillende soorten cookies:

 • Sessiecookies zijn tijdelijke cookiebestanden die automatisch worden gewist zodra u uw browser sluit.
 • Permanente cookies zijn cookiebestanden die worden opgeslagen totdat ze actief worden verwijderd of na een bepaalde tijd automatisch worden verwijderd.
 • First-party cookies zijn cookies die rechtstreeks door ons worden geplaatst.
 • Third-party cookies zijn cookies die door een derde worden geplaatst.

Cookies kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden.

 • Functionele cookies worden gebruikt om u standaarddiensten op onze pagina's aan te bieden. Zonder het gebruik van cookies functioneert onze website slechts zeer beperkt en mogelijkerwijs onjuist.
 • Optimalisatiecookies stellen ons in staat het gebruik van onze website te analyseren. Als u niet akkoord gaat met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor dit doel, gebeurt dit anoniem. De analyse helpt ons om onze diensten en de producten en diensten die wij aanbieden te verbeteren.
 • Personalisatiecookies stellen ons in staat om uw persoonlijke voorkeuren te bepalen, zoals uw voorkeurstaal. Wij gebruiken deze cookies om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en u een gepersonaliseerde ervaring te bieden.
 • Veiligheidsrelevante cookies zijn cookies die nodig zijn om de website te beschermen tegen aanvallen en om pogingen tot fraude te voorkomen.

Persoonsgegevens kunnen in cookies op afzonderlijke pagina's worden opgeslagen als u hier vooraf uitdrukkelijk mee heeft ingestemd, bijvoorbeeld om niet opnieuw toegangsgegevens te hoeven invoeren. In principe kunt u alle informatie op onze websites oproepen, ook als u cookies in uw internetbrowser hebt gedeactiveerd. Als u geen cookies accepteert, kan dit leiden tot functionele beperkingen van onze aanbiedingen.
Op onze website gebruiken we de cookies die in de onderstaande lijst worden vermeld.
[user_privacy_settings_form]

6.Analyse tools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zog. "Cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik door u van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in het algemeen overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika gestuurd, waar het wordt ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt de opslag van cookies verhinderen als u in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt als u via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) de beschikbare browser plug-in downloadt en installeert.

U kunt de verzameling door Google Analytics verhinderen als u klikt op de volgende link. Een opt-out cookie wordt geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt: Google analytics deactiveren
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/.

Wij wijzen er u op dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp()" werd uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen.
We maken bovendien van Google Analytics gebruik om gegevens van AdWords te evalueren voor statistische doeleinden. Als u dit niet wenst, kunt u dit deactiveren via de manager advertentievoorkeuren (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

(Bron: Functionaris voor gegevensbescherming info)

7.Plug-ins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-pagina van Google. Beheerder van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina's met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, maakt u het voor YouTube mogelijk uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen als u uitlogt van uw YouTube-account. YouTube wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f van de AVG.

Meer informatie over het hanteren van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Deze site maakt gebruikt van zogenaamde Web Fonts voor de uniforme weergave van lettertypes, die door Google ter beschikking worden gesteld. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browser cache om teksten en lettertypes correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor wordt Google geïnformeerd over het feit onze website is opgeroepen via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f van de AVG. Als uw browser Web Fonts niet ondersteunt wordt een standaard lettertype door uw computer toegepast.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het nodig uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in het algemeen overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons aangeduide plaatsen op de website. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f van de AVG.

Mee informatie over het hanteren van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Imprint Privacybeleid  Algemene voorwaarde Sitemap
Kleinsman Varzideh MVZ GmbH  •  Casinowall 1-3  •  46399 Bocholt  •  T +49 2871 236800